Muttolam Keriyallo Malayalam
Lyrics

Muttolam Keriyallo Chonan Urumbu
Muttolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thootitum Thootitum Poonguzhali
Thattirum Muttitum Poonguzhali

Araiolam Keriyallo Chonan Urumbu
Araiolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thootitum Thootitum Poonguzhali
Thattirum Muttitum Poonguzhali

Viarolam Keriyallo Chonan Urumbu
Viarolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thootitum Thootitum Poonguzhali
Thattirum Muttitum Poonguzhali

Nenjolam Keriyallo Chonan Urumbu
Nenjolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thootitum Thootitum Poonguzhali
Thattirum Muttitum Poonguzhali

Kazhutolam Keriyallo Chonan Urumbu
Kazhutolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thootitum Thootitum Poonguzhali
Thattirum Muttitum Poonguzhali

Thalaiolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thalaiolam Keriyallo Chonan Urumbu
Thootitum Thootitum Poonguzhali
Thattirum Muttitum Poonguzhali

Aiiooo…..

Video