Tappo tappo tappani Malayalam
Tappo tappo tappani Rhymes Lyrics

Tappo tappo tappani tappukudallentund,
Nanazhi nellinde chorunde,
Nageli kachchiy morunde,
Tappo tappo tappani tappukudallentund,
Pazhiri vachhoru chorundu,
Pazhimagakond kariyumund.

Tappo tappo tappani Video